HizmetlerimizKEPÇE VE BETON POMPA OPERATÖRLÜK HİZMETLERİ
hakkımızda
• KEPÇELİ ARAÇ OPERATÖRÜ
Tesise gelen hammaddelerin görsel destek dökümanına göre ön kontrolünün yapılması. Malzemenin kötü gelmesi halinde amirlerine veya laboranta haber vererek kötü malzeme kullanımının önlenmesi
Kepçe Kontrol Listesi çerçevesinde aracının günlük, haftalık ve periyodik bakımlarını yaparak, oluşan arızaların amirlerine iletilmesi
Gün içerisinde santral altında oluşan beton atıklarını geri dönüşüm ünitesine atılması
• BETON POMPA OPERATÖRÜ
Pompa Kontrol Listesi çerçevesinde aracının günlük, haftalık ve periyodik bakımlarını yaparak, oluşan arızaların
amirlerine iletmesi.
Pompa veya kullandığı ekipmanları sürekli çalışır ve pompalamaya hazır hale getirmesi
Sevkiyat elemanı veya Santral Operatörü tarafından gönderilen şantiyelerde İş Güvenliği Talimatı doğrultusunda,beton pompalanması. Beton dökümü esnasında şantiyede döküm hızı ve mikser gelişleri hakkında sürekli tesis ile iletişimin sağlanması.
Aracının yakıt ve su ikmalini akşamdan (mevsim şartlarına göre) yaparak pompanın hazır bulunmasının sağlanması.
Şantiyede beton dökümü öncesinde girilecek zemin ve pompa kurulacak yerin kontrolünü yaparak, pompanın güvenli bir şekilde döküm yapacak halde kurulumunun yapılması. Şantiye zemininde veya pompa kurulacak yerde olası tehlikelerin olması halinde döküm öncesinde amirlerine iletilmesi.
Döküm sırasında arıza meydana geldiğinde pompalamayı durdurarak amirlerine bilgilendirmesi. Arızayı kendisi giderebilecekse arızayı giderir. Eğer arızayı gidermek için Mobil Araç Şefliğinden bir ekip gelmişse, ekip ile beraber
arızayı giderir. Arızanın sebeplerini, kullanılan parçaları ve bekleme süresini Günlük Kontrol Listesine kaydetmesi
Tesislerdeki depolarda bulunan her malzemeye ait yedek parça kartını doldurulur. Gün içerisinde malzeme alındığında
yedek parça kartına işlenmesi
• FORMEN
Mikser ve pompaların inşaat şantiyesine ulaştıran,pompaların uygun şekilde kurulmasını sağlayan operatörlerin
denetlenmesi, araç ve işleriyle ilgili eksiklikleri tamamlanması, tamamlayamadıklarını amirlerine bildirmesi.
Operatörlerin, araçlarının günlük bakım ve temizliklerinin yapılıp yapılmadığını kontrol edilmesi.
Araçların trafiğe çıkış evraklarının takip edilmesi.
Arızalı araçlara servis temin ederek arızalı araçlara ulaştırılması.
Personelin işe geliş-gidişlerini takip edilmesi.
Kendisine bağlı çalışan iş arkadaşlarını işlerine yönlendirmesi ve takibinin yapılması.
Mevcut gördüğü tehlikeleri yöneticisine bildirerek Risk Değerlendirme sistematiğine katkıda bulunma
• YAĞ TEKNİKERİ
Santraldeki tüm pompa ve mikserlerin yağlanması işleminin eksiksiz olarak yapılması. Yağlama ekipmanlarının sürekli
çalışır durumda olmasına dikkat edilmesi.
Kullanılan yağların yeterli stoğunun olup olmadığını kontrol edilmesi.